ΦΑΤΕ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

1293Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης θα αναφερθούμε στην επίδραση της διατροφής του ανθρώπου στον πλανήτη και πώς μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μικρού οικολογικού αποτυπώματος.

Στην πραγματικότητα, η διατροφή που σέβεται την αειφορία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αφορά όλο τον πληθυσμό της γης ανεξάρτητα από εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, ή ηλικιακές κατηγοριοποιήσεις. Επομένως, η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από τον καθένα σας, για μια πιο οικολογική διατροφή, είναι επιτακτική και ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη για το οικοσύστημα.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που διαμορφώνονται για το περιβάλλον από τη διατροφή του ανθρώπου είναι:

– η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος λόγω της απρόσκοπτης χρήσης των φυσικών πόρων,
– το οικονομικό αδιέξοδο σε τοπικό επίπεδο,
– η διατάραξη του κύκλου ζωής των προϊόντων,
– η επιβάρυνση του οικοσυστήματος (μόλυνση των υδάτων και της ατμόσφαιρας) και
– η διαχείριση αποβλήτων.

Όλες αυτές οι επιπτώσεις της διατροφής του ανθρώπου στο περιβάλλον αντικατοπτρίζονται μέσω του ‘οικολογικού αποτυπώματος’. Το οικολογικό αποτύπωμα, με πιο απλά λόγια, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που μετρά την επίπτωση του καθενός σας στη γη βάσει του τρόπου χρήσης των πόρων της (έδαφος, αέρας, νερό, ενέργεια) στην καθημερινή σας ζωή (τροφή, μετακίνηση, ένδυση, κατοικία, απορρίμματα κ.α). Συγκεκριμένα, η τροφή ευθύνεται για το 22-30% του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος.

Ποιες είναι όμως οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις / συστάσεις οι οποίες σας προτείνονται στο πλαίσιο μιας πιο ‘οικολογικής διατροφής’;

Οι επιλογές σας θα πρέπει να προσανατολίζονται προς τροφές περισσότερο υγιεινές, θρεπτικότερες, γευστικότερες οι οποίες παράγονται με μεθόδους που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και βελτιώνουν το εμπορικό και αγροτικό ισοζύγιο.

Επίσης,
– Η μείωση κατανάλωσης κρέατος και –των λοιπών ζωικών προϊόντων,
– η μείωση κατανάλωσης πολύ επεξεργασμένων τροφίμων
– η στροφή προς βιολογικά προϊόντα, εποχικά και τοπικά προϊόντα
– και η αγορά ‘τίμιας’ τροφής
αποτελούν τους τέσσερις πυλώνες για την ‘οικολογική διατροφή’.

Τι πρέπει να κάνετε εσείς τελικά για έχει το πιάτο σας μικρό οικολογικό αποτύπωμα;

Αλλάξτε τις διατροφικές σας συνήθειες, όπως:
– αυξήστε την κατανάλωση τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών,
– περιορίστε την κατανάλωση κρέατος ως κύριο πιάτο,
– μειώστε την κατανάλωση των ιδιαίτερα επεξεργασμένων τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι,
– ελαττώστε το ποσοστό φαγητού που καταλήγει στα απορρίμματα
– τέλος, υποστηρίξτε το δίκαιο εμπόριο των τροφίμων,

Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν τη μοναδική λύση και παράλληλα την αιχμή του δόρατος της νέας διατροφικής παγκοσμιοποίησης που μπορείτε να εφαρμόσετε… για να γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Πηγη: nutrimed.gr