Η ΘΝΗΣΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η φτώχεια και η αδυναμία εξέτασης από γιατρούς αλλά και η σκληρή δουλειά αποτελούν τα βασικά αίτια του φαινομένου της θνησιγένειας. Ένα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα σύνηθες σε χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου.

Την πρωτιά στα ποσοστά θνησιγένειας κατέχει η Ινδία ενώ ακολουθούν Νιγηρία και Πακιστάν.

Με τον όρο θνησιγένεια χαρακτηρίζουμε την αριθμητική σχέση που υφίσταται ανάμεσα στα παιδιά που γεννιούνται νεκρά και στον ολικό αριθμό των γεννήσεων σε μια χώρα.