ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

0919535963-22Πιστεύουν ότι ακολουθούν μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, του βιοτικού επιπέδου και της συνεχής εκπαίδευσης, περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν, να κρίνουν και συνεπώς να σχηματίζουν τη δική τους άποψη για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής.Σύμφωνα με επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, οι περισσότεροι από τους ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι πολλά φαγητά και ροφήματα περιέχουν χημικές ουσίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί όμως ότι οι ερευνητές δεν προσδιόρισαν την έννοια «χημικές ουσίες» στους συμμετέχοντες, επειδή σκοπός τους ήταν να τους αναγκάσουν να απαντήσουν βασισμένοι στη δική τους γνώση και αντίληψη.

Παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, τα άτομα που πίστευαν περισσότερο ότι τα φαγητά και τα ροφήματα που υπάρχουν στην αγορά περιέχουν χημικές ουσίες, ήταν οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που σπούδαζαν ή διάβαζαν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα EUFIC (European Food Information Council) επισημαίνει ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι ακολουθούν μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από διάφορες μελέτες εκτιμά ότι η πρόσληψη φρούτων και λαχανικών σε περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές πόλεις είναι ανεπαρκής, χαμηλότερη δηλαδή από την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα.

Για ακόμα μια φορά τονίζεται ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν αναλόγως εισοδήματος, μορφωτικού επιπέδου, φύλου, ηλικίας, διαθεσιμότητας, οικονομικής ευχέρειας και κοινωνικής κατάστασης των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, ομάδες του πληθυσμού με χαμηλή οικονομική ευχέρεια καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, καθώς επίσης και άλλων υγιεινών επιλογών.

Αντιθέτως, οι πολίτες με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο, τόσο καλύτερα τα επίπεδα γνώσης και ενημέρωσης.

Επίσης, οι ευρωπαίοι άνδρες καταναλώνουν σε μικρότερο ποσοστό φρούτα και λαχανικά σε σχέση με τις γυναίκες. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω όμως, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στους ενήλικες φαίνεται να αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας.

Επιπλέον, υπάρχουν δημοσιεύσεις που υποστηρίζουν ότι το 83% των ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι τρέφονται σωστά και ακολουθούν υγιεινή διατροφή. Συμπερασματικά, ως ευρωπαίοι πολίτες υπερεκτιμούμε τις διατροφικές μας συνήθειες, ενώ παράλληλα κρίνουμε με αυστηρό τρόπο την ασφάλεια και την ποιότητα των διαθέσιμων προϊόντων.

Εν κατακλείδει, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η προώθηση της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, που ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα είναι αναγκαία διαδικασία για όλα τα κράτη μέλη, αφού με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διάφορων χρόνιων παθήσεων που συνδέονται άμεσα με την διατροφή, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπερλιπιδαιμία, η παχυσαρκία και άλλα. Συνεπώς, θα ήταν καλό να ετοιμαστούν και να εφαρμοστούν νέες πολυπαραγοντικές στρατηγικές και πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση των γνώσεων σε θέματα υγείας, διατροφής και άσκησης των ευρωπαίων πολιτών.

Σημαντικό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων με μακροπρόθεσμη διάρκεια, ούτως ώστε να αυξάνεται συνεχώς η γνώση των πολιτών σε διάφορα θέματα, με σκοπό την υιοθέτηση υγιεινών συνθηκών και τη μειωμένη εμφάνιση και δημιουργία ασθενειών.

Πηγή: mednutrition.gr