ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

263806-990x655Ανευρύσματα μπορούν να σχηματιστούν οπουδήποτε. Μερικές φορές, εμφανίζονται και στις αρτηρίες των άνω και των κάτω άκρων. Όμως, πιο συχνά και πιο επικίνδυνα είναι όταν συμβαίνουν στις αρτηρίες της κεφαλής και στην αορτή.

Τα ανευρύσματα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα με πολλούς τρόπους. Μπορεί, για παράδειγμα, να υποστούν ρήξη με αποτέλεσμα να μην αιματώνονται ορισμένοι ιστοί ή να προκαλέσουν εσωτερική αιμορραγία στην περιοχή που βρίσκονται. Ή μπορεί να διαταθούν τόσο πολύ, ώστε να πιέζουν και να βλάπτουν γειτονικά όργανα, νεύρα ή και άλλα αγγεία. Επίσης, μπορεί να παρεμποδίζουν τη ροή του αίματος τόσο πολύ, ώστε να δημιουργούνται θρόμβοι.

Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα που προέρχονται από συγγενή ελαττώματα, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιαδήποτε ηλικία. Εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα κάτω των 65 ετών. Οι άλλοι τύποι ανευρύσματος είναι σπάνιοι στ’ άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας.

ΤΑ ΕΙΔΗ

1. Αρτηριακά ανευρύσματα και αρτηριεκτασίες:

Αυτά διακρίνονται σε:

  • Γνήσια ( όταν το τοίχωμά τους αποτελεί συνέχεια του αρτηριακού τοιχώματος) και
  • ψευδή (όταν σχηματίζεται από τους γύρω ιστούς).

Η συνηθέστερη αιτία των γνήσιων ανευρυσμάτων είναι η αρτηριοσκλήρωση, εφόσον αυτή καταστρέφει ή αδυνατίζει τον μέσο αγγειακό χειτώνα.
Τα αρτηριοσκληρωτικά ανευρύσματα εντοπίζονται, συνήθως, στην κοιλιακή αορτή, στις αρτηρίες των κάτω άκρων και στη
θωρακική αορτή. Αποκτούν, μάλιστα, σημαντικό μέγεθος, δίχως να δίνουν καθόλου συμπτώματα.

Προσοχή!

Η ύπαρξη έντονων σφύξεων (σφυγμών) ή η ψηλάφηση μιας μάζας που σφύζει (πάλλεται δυνατά) στην κοιλιά ή στ’ άκρα πρέπει να δημιουργεί την υποψία ανευρύσματος.

2. Τα συγγενή (εκ γενετής) ανευρύσματα:

Είναι σπάνια και οφείλονται σε ανωμαλίες του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Πρόκειται για ανευρύσματα των εγκεφαλικών αρτηριών (εντοπίζονται σχεδόν πάντοτε στη βάση του εγκεφάλου).

3. Τα μετατραυματικά ανευρύσματα:

Πρόκειται για ψευδή ανευρύσματα που οφείλονται σε ρήξη των χιτώνων μιας αρτηρίας που τραυματίζεται απευθείας (ανοιχτό τραύμα) ή συνήθως εμμέσως (κλειστή κάκωση). Στην περίπτωση αυτή, το αίμα που εξαγγειώνεται σχηματίζει θρόμβο γύρω από την αρτηρία, ο οποίος στη συνέχεια στερεοποιείται και περιβάλλεται προοδευτικά από συνδετικό ιστό με τη μορφή θήκης (κάψας) ή σάκου.

Γι’ αυτό σήμερα, με την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι κακώσεις του θώρακα, γιατί συχνά οδηγούν στην κάκωση της θωρακικής αορτής και στο σχηματισμό ψευδούς ανευρύσματος στην κατιούσα μοίρα.

Προσοχή!

Σε κάθε θλάση θώρακα από τροχαίο ατύχημα επιβάλλεται η λήψη ακτινογραφίας θώρακα για την έγκαιρη διάγνωση της κάκωσης.

4. Τα φλεγμονώδη ή μυκωτικά ανευρύσματα:

Αυτά δημιουργούνται όταν διάφορα μικρόβια -που τυχαίνει να κυκλοφορούν στο αίμα- εγκατασταθούν στο αρτηριακό τοίχωμα, προκαλώντας έτσι την καταστροφή του και τη δημιουργία, σιγά-σιγά, μιας αρτηριακής διεύρυνσης του ανευρυσματικού σάκου. Αυτού του είδους τ’ ανευρύσματα είναι δυνατό ν’ αναπτυχθούν τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές αρτηρίες.

5. Ανεύρυσμα της καρδιάς ή ανεύρυσμα της αριστερής κοιλίας:

Πρόκειται για μια συνηθισμένη επιπλοκή του εμφράγματος του μυοκαρδίου που εντοπίζεται στην προσθιοπλάγια μοίρα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. Επειδή το ανεύρυσμα της καρδιάς προκαλεί ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, κοιλιακή ταχυκαρδία, κ.ά. χρειάζεται οπωσδήποτε θεραπεία, η οποία μάλιστα, πρέπει να είναι ριζική, δηλαδή χειρουργική.

Πώς σχηματίζονται τα ανευρύσματα;

Αν ένα μέρος του τοιχώματος μιας αρτηρίας υποστεί κάποια βλάβη ή εξασθενήσει, τότε η πίεση του αίματος που περνά από την αρτηρία, προκαλεί στο σημείο της βλάβης διάταση ( σαν μπαλόνι), η οποία μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει μέχρι να…εκραγεί!

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

  • Όλα τ’ ανευρύσματα, γνήσια και ψευδή, ανεξαρτήτου σχήματος και μεγέθους θεωρούνται σοβαρά, γιατί συχνά δε γίνονται αντιληπτά, εφόσον συνήθως δεν εμποδίζουν την κανονική ροή του αίματος προς την περιφέρεια και μεγαλώνουν χωρίς συμπτώματα. Εκτός κι εάν διευρυνθούν σημαντικά και πιέσουν όργανα που βρίσκονται κοντά, έτσι ώστε να προκαλέσουν και τα σχετικά συμπτώματα.
  • Ο ανευρυσματικός σάκος είναι δυνατό να ραγεί αιφνιδίως, με αποτέλεσμα να εξέλθει αίμα στους γύρω ιστούς, το θώρακα και την κοιλιά ή μέσα σε κοίλα όργανα, κ.τ.λ. και να προκαλέσει μεγάλη απώλεια αίματος και βαριά, πολλές φορές κατάσταση, ακόμα και θάνατο.
  • Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο ανευρυσματικός σάκος γεμίζει τελείως από θρόμβους ή και περιπτώσεις όπου μικροί θρόμβοι μετακινούνται σε περιφερειακά αρτηριακά τμήματα, με αποτέλεσμα να προκαλείται αιφνίδια διακοπή της αρτηριακής κυκλοφορίας σε όργανα ή σε ολόκληρο άκρο.

Προσοχή!

Η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία των ανευρυσμάτων έχει σπουδαία σημασία -όχι μόνο για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών που απειλούν την ακεραιότητα των άκρων και των οργάνων- αλλά και γι’ αυτή την ίδια τη ζωή.

Συμπτώματα

Αυτά ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος και τον εντοπισμό του ανευρύσματος. Έτσι, λοιπόν:

  • Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα δε δίνουν συνήθως συμπτώματα μέχρι να υποστούν ρήξη. Ένας ξαφνικός και έντονος πονοκέφαλος πίσω στο κεφάλι ή μια ξαφνική απώλεια της συνειδήσεως μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση του προβλήματος.
  • Στην περίπτωση ανευρύσματος αορτής, τα συμπτώματα εξαρτώνται από το τμήμα της αορτής που προσβάλλεται, καθώς και από τον τύπο του ανευρύσματος.
  • Τα ανευρύσματα σε άλλα μέρη του σώματος είναι γενικά ασυμπτωματικά (χωρίς συμπτώματα).
  • Αν το ανεύρυσμα βρίσκεται προς τα πίσω, μπορεί να πιέσει ακόμα και τα οστά της σπονδυλικής στήλης και να προκαλέσει πόνο στη μέση (οσφυαλγία).

Αμέσως στο γιατρό!

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε κάποιο από τα συμπτώματα του ανευρύσματος της αορτής ή σε περίπτωση που παρουσιάσετε χωρίς αιτία κάποια διόγκωση σε κάποια περιοχή του σώματος –ιδιαίτερα στην κοιλιά και ιδίως αν η διόγκωση αυτή σφύζει- τότε συμβουλευτείτε το γιατρό σας χωρίς καθυστέρηση. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ορισμένα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από άλλες, συχνά ασήμαντες καταστάσεις, τις οποίες, όμως, ο γιατρός στην προσπάθειά του να διερευνήσει, καταφεύγει σε έναν πλήρη έλεγχο κι έτσι εντοπίζει τυχαία το ανεύρυσμα.

Θεραπεία

Γίνεται μόνο χειρουργικά. Στόχος της: η μερική ή ολική εκτομή (αφαίρεση με τομή) του ανευρυσματικού σάκου και αποκατάσταση της αρτηριακής συνέχειας, χάρη στη θεαματική εξέλιξη της αγγειοχειρουργικής την τελευταία τριακονταετία και την ανάπτυξη αρτηριακών υποκαταστάτων (πλαστικών μοσχευμάτων), όπως είναι για παράδειγμα, οι σωληνωτές προθέσεις από dacron ή teflon.

Υπάρχουν, όμως, και οι περιπτώσεις εκείνες, όπου το ανεύρυσμα δεν αφαιρείται, αλλά παρακάμπτεται με αρτηριακό υποκατάστατο.

Πηγη: belife.gr