ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΥΚΩΤΙΟΥ

Ελπίδα σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο που περιµένουν σε λίστα αναµονής για µια µεταµόσχευση συκωτιού, εκτιµάται ότι θα δώσει µια πρωτοποριακή θεραπεία µε βλαστοκύτταρα που ανέπτυξαν επιστήµονες του αµερικανικού πανεπιστηµίου Τζονς Χόπκινς.

Η τεχνική που εφάρµοσαν οι ερευνητές από το Κέντρο Κίµελ για τον Καρκίνο του πανεπιστηµίου, είναι σχετικά φθηνή και στηρίζεται στην αξιοποίηση βλαστικών κυττάρων από το δέρµα ή το αίµα του ασθενούς.

Ειδικότερα, οι ειδικοί αφού αποµονώσουν τα δύο είδη βλαστοκυττάρων, επιτυγχάνουν στο εργαστήριο να τους προσδώσουν την αρχική τους «ουδέτερη» µορφή και ακολούθως να τα µετατρέψουν σε κύτταρα συκωτιού. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αυτά εισάγονται µε ενέσιµο τρόπο στο συκώτι και το βοηθούν να αναγεννηθεί.

Τα βλαστικάκύτταρα είναιη πιο βασική µορφή κυττάρων στονανθρώπινο οργανισµό και είναι εκείνα που – µέσαστο έµβρυο – µπορούν να µετατραπούν σε οποιαδήποτε άλλη οµάδα κυττάρων µε σκοπό να σχηµατίσουν τα διάφορα όργανα του σώµατος.

Οι επιστήµονες µε επικεφαλής τον καθηγητή Γιον Γιουνγκ Τσαγκ από το Τζονς Χόπκινς, στηρίχθηκαν σε µια τεχνική που αξιοποιεί τα επαγόµενα πολυδύναµα βλαστοκύτταρα (induced-pluripotent stem cells, iPSC). Ονοµάζονται έτσι γιατί κατά κανόνα οι ερευνητές τα δηµιουργούν αφού τα επάγουν µε γονίδια και τα µετατρέψουν σε πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν δυνητικά κάθε ιστό του ανθρωπίνου οργανισµού.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, επειδή αυτά τα βλαστοκύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να αντιδράσει το συκώτι.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΑΓΚ εξήγησε ότι «η έρευνά µας αποτελεί τον θεµέλιο λίθο γιατην παραγωγή λειτουργικών κυττάρων συκωτιού σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και χρειάζεται να υποβληθούν σε µεταµόσχευση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι επαγόµενα πολυδύναµα βλαστοκύτταρα µπορούν ν’ αναπαραχθούν σε µεγάλες ποσότητες και να είναι «κοµµένα και ραµµένα» στα µέτρα τουκάθε ασθενή έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες απόρριψης από το ανοσοποιητικό σύστηµα».

Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι ειδικοί του Τζονς Χόπκινς δηµιούργησαν τα iPSC από µια ποικιλία κυττάρων – µεταξύ των οποίων κύτταρα δέρµατος, συκωτιού και βλαστικά κύτταρα µυελού των οστών – τα οποία στη συνέχεια µε χηµικό τρόπο τα µετέτρεψαν σε ώριµα κύτταρα συκωτιού.