ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ! Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΒΕΡTΟΥ Β’ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΡΛΙΝ