ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ … ΨΗΛΑ ΤΗ ΜΥΤΗ

Date

-crop-644x416.0Αναμφισβήτητα είναι ενοχλητικό το συναίσθημα που νιώθει κανείς όταν έχει μια άσχημη μύτη. Ακόμα πιο ενοχλητικό, όμως, είναι όταν η άσχημη αυτή μορφή της δημιουργεί προβλήματα τόσο στην αναπνοή όσο και στις άλλες λειτουργίες της.

Ο μόνος σίγουρος τρόπος για τη διόρθωση τέτοιων προβλημάτων είναι να γίνει ταυτόχρονα πλαστική εγχείρηση της μύτης και του ρινικού διαφράγματος από έναν ειδικό πλαστικό χειρουργό προσώπου.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ο ειδικός πλαστικός χειρουργός θα διορθώσει αφενός την εξωτερική εμφάνιση της μύτης, ώστε να γίνει οπτικά και αισθητικά όμορφη, και αφετέρου θα αποκαταστήσει –με κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές– την υπάρχουσα σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, ώστε η μύτη να γίνει λειτουργικά σωστή και να ανταποκρίνεται πλήρως και ανενόχλητα στο σκοπό της (αναπνοή, όσφρηση κ.λπ.).

Πώς θα τα καταφέρει, όμως, όλα αυτά ο πλαστικός χειρουργός; Χρησιμοποιώντας χόνδρινα μοσχεύματα που θα πάρει από το διάφραγμα, τα πτερύγια των αφτιών ή το πλευρό του ίδιου του «ασθενούς».

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί επίσης να διορθωθεί με επιτυχία και κάθε τραυματική μύτη, όπως και κάθε άσχημη μύτη έπειτα από μια αποτυχημένη ρινοπλαστική.

ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ

Εννιά στις δέκα ρινοπλαστικές απαιτούν την ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση της μύτης και του ρινικού διαφράγματος.
Ακόμα και στη σπάνια περίπτωση που δεν απαιτείται επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα (σε μικρού βαθμού σκολίωση του ρινικού διαφράγματος), έπειτα από τη ρινοπλαστική δημιουργείται η ανάγκη προσαρμογής του ρινικού διαφράγματος στη νέα μύτη, ώστε η ρινοπλαστική που έγινε να μη δημιουργήσει εκ των υστέρων προβλήματα είτε στην εμφάνιση είτε στην αναπνοή.

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές στη ρινολαστική μέχρι σήμερα ήταν:
1. Απλή ρινοπλαστική από πλαστικό χειρουργό για τη διόρθωση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης.
2. Απλή ρινοπλαστική από πλαστικό χειρουργό για τη διόρθωση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης και έπειτα από τουλάχιστον ένα χρόνο δεύτερη εγχείρηση διόρθωσης του ρινικού διαφράγματος από χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο (ή αντίστροφα, πρώτα εγχείρηση σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και έπειτα από ένα χρόνο ρινοπλαστική).
3. Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος διόρθωνε τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και στη συνέχεια με την ίδια νάρκωση ο πλαστικός χειρουργός έκανε τη ρινοπλαστική.

ΣΗΜΕΡΑ

Τώρα πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο (Αμερική, Ευρώπη, Ασία) εφαρμόζεται η ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση της μύτης και του ρινικού διαφράγματος, όπου ο εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός προσώπου-χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος χειρουργεί ο ίδιος ταυτόχρονα μύτη και διάφραγμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα της ταυτόχρονης πλαστικής εγχείρησης μύτης και ρινικού διαφράγματος είναι:

«Το τερπνόν μετά του ωφελίμου», εφόσον με μία εγχείρηση και λιγότερη ταλαιπωρία λύνει κανείς και τα δύο προβλήματα της μύτης, το αισθητικό και το λειτουργικό.
Ο εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός προσώπου-χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος είναι εκείνος που μπορεί να εντοπίσει, να διαγνώσει και να διορθώσει τόσο τα λειτουργικά όσο και τα αισθητικά προβλήματα της μύτης με μια μοναδική, σωστή και ολοκληρωμένη χειρουργική τεχνική.
Ο ενδιαφερόμενος αποφεύγει το διπλό κόστος δύο ξεχωριστών εγχειρήσεων κι έτσι η ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση της μύτης και του ρινικού διαφράγματος του κοστίζει το ίδιο όσο κόστιζε μόνη της η ρινοπλαστική.

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι αυτή η τεχνική της ρινοπλαστικής είναι σήμερα τόσο προχωρημένη, ώστε να συνιστάται σε όποιον επιθυμεί με βεβαιότητα και χωρίς αμφιβολία ή προβληματισμό.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

Εδώ και 100 χρόνια η πλαστική χειρουργική προσώπου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου και αποτελεί σημαντικότατο μέρος της εκπαίδευσης του χειρουργού ωτορινολαρυγγολόγου.
Η ρινοπλαστική, η πλέον διαδεδομένη απ’ όλες τις πλαστικές επεμβάσεις, είναι μια επέμβαση που αφορά κυρίως τον ειδικά εκπαιδευμένο χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο. Αυτός είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να διορθώσει ταυτόχρονα τόσο τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος όσο και την εξωτερική εμφάνιση της μύτης και να επιτυγχάνει αισθητικά και λειτουργικά τέλεια, αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Η ρινοπλαστική με όλες τις παραλλαγές της δεν είναι μια εύκολη εγχείρηση. Για να γίνει με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές, απαιτεί βαθιά γνώση της τεχνικής της, εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό, καθώς και ανεπτυγμένη την αίσθηση του ωραίου.

Πηγη: belife.gr

Print Friendly, PDF & Email

Περισσοτερα
αρθρα