ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Date

thumbnailΣτο μαστό, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου σώματος, συναντώνται καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες. Ένα μεγάλο φάσμα καλοηθών βλαβών στο μαστό είναι τα ινοαδενώματα και τα θηλώματα.

Ο γνωστός τρόπος αφαίρεσης μιας βλάβης καλοήθους μορφολογίας είναι μέσω της παραδοσιακής ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης υπάρχει πλέον η δυνατότητα αφαίρεσης καλοηθών βλαβών με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι είναι η αφαίρεση μέσω αναρρόφησης (Encor) και το BLES (Breast Lesion Excision System). Είναι δύο πρωτοποριακές αυτοματοποιημένες συσκευές, οι οποίες αποκόπτουν και αφαιρούν βλάβες από το μαστό. Η αρχική τους χρήση αφορούσε τη διαγνωστική βιοψία βλαβών του μαστού. Τα τελευταία χρόνια, όμως, χρησιμοποιούνται και για την πλήρη αφαίρεση καλοηθών βλαβών, αφού έχει αποδειχθεί ότι έχουν ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα.

Και οι δύο είναι αναίμακτες μέθοδοι, γίνονται εκτός χειρουργείου και δεν απαιτείται νοσηλεία της ασθενούς. Μετά την περάτωση της επέμβασης, η ασθενής είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις καθημερινές δραστηριότητές της. Η διάρκεια της επεμβατικής πράξης διαρκεί το πολύ 5-7 λεπτά, συμπεριλαμβανόμενης και της χορήγησης τοπικού αναισθητικού.
Ο τρόπος επέμβασης

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ο εξής:

Εντοπίζεται η βλάβη υπερηχογραφικά.
Χορηγείται μικρή δόση τοπικού αναισθητικού διαδερμικά στο σημείο εισόδου στο μαστό.
Έπειτα από 1-2 λεπτά, αφού δράσει η αναισθητική ουσία, μέσω υπερηχογραφικής καθοδήγησης τοποθετείται η ειδική βελόνα στα όρια της βλάβης. Σε αυτό το σημείο οι δύο τεχνικές διαφέρουν. Με τη μέθοδο δια αναρρόφησης η βελόνη αρχίζει και «κόβει» σε πολύ μικρά τεμάχια τη βλάβη και μετά τα αναρροφά μέχρι την ολοκληρωτική αφαίρεσή της. Με τη μέθοδο BLES ανοίγει ένα ειδικό «καλάθι», το οποίο συλλαμβάνει πλήρως τη βλάβη και την αφαιρεί. Ταυτόχρονα μέσω ραδιοσυχνότητας (RF) επιτυγχάνεται και η πλήρης αιμόσταση της περιοχής. Και με τις δύο μεθόδους ελέγχεται μετά η περιοχή υπερηχογραφικά ώστε τα όριά της να είναι υγιή, χωρίς την παρουσία υπολειμματικής βλάβης.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθετείται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση ειδικό μεταλλικό κλιπ, ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική ταυτοποίηση της περιοχής του όγκου. Το κλιπ αποτελείται από ειδικά υλικά, ώστε να είναι απόλυτα συμβατό με το παρέγχυμα του μαστού.
Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι εξαιρετικά επαναστατικές και εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια σε πολλά καταξιωμένα κέντρα μαστού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Τα πλεονεκτήματα

Και οι δύο μέθοδοι τείνουν να κερδίζουν συνεχώς έδαφος λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων τους:

Αποφεύγεται η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, οπότε και η γενική αναισθησία.
Γίνεται μια πολύ μικρή τομή. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται συρραφή της τομής, οπότε το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.
Δεν απαιτείται νοσηλεία, οπότε και το κόστος της επέμβασης είναι χαμηλότερο.
Πολύ μικρή χρονική διάρκεια επέμβασης.
Αποφεύγονται πιθανές επιπλοκές μιας ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης.
Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές δραστηριότητές της.
Είναι και οι δύο ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι.

Συμπερασματικά, οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι στο μαστό είναι μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος αφαίρεσης καλοηθών βλαβών. Αυτές τις μεθόδους έχουμε τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουμε στο Κέντρο Μαστού του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ.

Πηγη: iatronet.gr

Print Friendly, PDF & Email

Περισσοτερα
αρθρα