Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Σήμερον, Δευτέραν, 20ήν Φεβρουαρίου 2012, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκριθείς εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως Ἐξοχ. κ. Cemil Çiçek, μετέβη εἰς Ἄγκυραν καί συνειργάσθη ἐπί μίαν ὥραν μετά τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς ἐπί τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος τῆς Χώρας ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Atilla Kart, βουλευτοῦ Ἰκονίου τοῦ κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως.
Ὁ Πατριάρχης μετέφερε τόν χαιρετισμόν καί τάς εὐχαριστίας διά τήν πρόσκλησιν τόσον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅσον καί τῆς περί αὐτό ἐν Τουρκίᾳ Ὁμογενείας, τῶν ὁποίων ἀνέπτυξε τά προβλήματα καί τά αἰτήματα εἰς τόν χῶρον τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδιαιτέρως τῆς ἐλευθερίας θρησκείας καί συνειδήσεως, παιδείας, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς θρησκευτικῆς, ἰδιοκτησίας κλπ., ἐπέδωσε δέ καί 18σέλιδον κείμενον, συνταχθέν ὑπό πασῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ Μειονοτήτων, περιλαμβάνον τά κοινά αἰτήματα αὐτῶν μέ ἐπισήμανσιν τῆς ἰσότητος αὐτῶν ὡς πολιτῶν τῆς Χώρας, ἄνευ τῶν εἰς βάρος των διακρίσεων καί ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ καί ἐκλελεγμένος ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτήτων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, καί Ἐλλογ. κ. Emre Öktem, Καθηγητής Νομικῆς, ἀφοῦ ὡμίλησαν ἐπί τοῦ προκειμένου θέματος τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ἀπήντησαν εἰς ἐρωτήσεις τοῦ κ. Προέδρου καί μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀναπτύξαντες διάφορα ἐπί μέρους σημεῖα.
Κατά τήν ἔξοδον ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέβη εἰς δηλώσεις καί ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις τῶν συγκεντρωθέντων πολυαρίθμων ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2012
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Οι δηλώσεις στα ΜΜΕ
Τα αιτήματα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων παρουσίασε τη Δευτέρα στην υποεπιτροπή που έχει συσταθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με στόχο το συμβιβασμό των πολιτικών κομμάτων για τη σύνταξη νέου Συντάγματος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους, είπε: «Δεν θέλουμε να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνθηκε για πρώτη φορά από το 1923 στα μέλη της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
«Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι μειονότητες αντιμετώπισαν αδικίες» είπε ο κ. Βαρθολομαίος, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά αλλάζουν σιγά σιγά και γεννιέται μια νέα Τουρκία. Δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι».
«Δεν θέλουμε τίποτε παρά τα δικαιώματά μας ως πολιτών της Τουρκίας. Θέλουμε ισότητα και όχι διακρίσεις. Διότι είμαστε πολίτες, έχουμε γεννηθεί εδώ, υπηρετήσαμε τη στρατιωτική μας θητεία, πληρώνουμε φόρους και ψηφίζουμε. Ζητήσαμε να μην επαναληφθούν οι αδικίες και να τεθεί αυτό υπό την εγγύηση του νέου Συντάγματος» σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ερωτηθείς σχετικά με τα αιτήματα των μειονοτήτων, ο κ. Βαρθολομαίος είπε «ζητήσαμε ισότητα, επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη, ελευθερία θρησκείας και λατρείας. Διότι μέχρι σήμερα το κράτος δεν παρείχε καμία οικονομική βοήθεια προς τις εκκλησίες και τα μειονοτικά σχολεία. Αν όμως μιλάμε για ισότητα, η οποία αναφέρεται στο Σύνταγμα, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς».

in.gr