Το Ποντίκι: «Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα»

Με τον τίτλο «Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα» κυκλοφορεί η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι.