Ποιος ηθοποιός δεν έχει τηλεόραση σπίτι του;

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) Εδώ και δύο χρόνια ο γνωστός ηθοποιός έχει σταματήσει να βλέπει τηλεόραση.