Περιβαλλοντικά «εγκλήματα» στο αεροδρόμιο της Βιέννης

Έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, ζητώντας να διορθώσει…

More Info: Click here