ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ..ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ!

Τα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα φαίνεται πως κοιτάζουν κυριολεκτικά αφ’ υψηλού τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα και τις φτωχότερες χώρες, αφού, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ο προσωπικός και ο εθνικός πλούτος φαίνεται να συσχετίζονται με το ύψος των ανθρώπων. Σε γενικές γραμμές, οι ψηλότεροι είναι πιο πλούσιοι και μάλιστα κάνουν και ψηλούς απογόνους.

Η νέα έρευνα πρόκειται να εκδοθεί από το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ με τη μορφή βιβλίου τον Απρίλιο. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι, ιδίως το πόσο καλά τρώνε, επιδρά άμεσα στο ύψος τους και γενικότερα στην ποιότητα της ζωής τους και στην ευημερία τους. Η νέα μελέτη αξιοποιεί 30 χρόνια έρευνας από οικονομολόγους, βιολόγους, ιστορικούς και δημογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι οι ψηλοί είναι και πιο ισχυροί οικονομικά, καθώς υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο ύψος και στα κέρδη.

Τα τελευταία 300 χρόνια λαμβάνει χώρα μια παράλληλη αύξηση τόσο στο ύψος όσο και στον πλούτο πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε συμβεί τα προηγούμενα 3.000 χρόνια. Το μυστικό φαίνεται να κρύβεται στη διατροφή. Το 1780 το μέσο ύψος ενός 14χρονου παιδιού της εργατικής τάξης ήταν 1,30 μέτρα, ενώ ενός συνομηλίκου του της ανώτερης τάξης ήταν 1,55 μέτρα.

Καθώς, μέχρι σήμερα, βελτιώνονται το επίπεδο διατροφής, υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης για το σύνολο του πληθυσμού, τα παιδιά των ανώτερων στρωμάτων συνεχίζουν να ψηλώνουν, όμως με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, με συνέπεια πλέον η ψαλίδα ύψους μεταξύ των ενηλίκων πλουσίων και φτωχών να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από έξι εκατοστά.