ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ WIKIPEDIA

Πρόσκληση για τον εμπλουτισμό της ελληνικής έκδοσης της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia με περιεχόμενο από τον πολιτιστικό, φυσικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό αλλά και ευρύτερα τουριστικό πλούτο της Ελλάδας, απηύθυνε η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Η Εταιρεία απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην σύνταξη, εάν δεν υπάρχουν καθόλου ή στην επαύξηση των πληροφοριών που ήδη υπάρχουν και αφορούν τον Δήμο τους, καθώς και στην αξιοποίηση της εγκυκλοπαίδειας για την ανάδειξη του πολιτιστικού, φυσικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού αλλά και ευρύτερα τουριστικού πλούτου κάθε περιοχής της χώρας μας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να αποστείλουν πρόταση στην ΕΛΛ/ΛΑΚ έως τις 15 Απριλίου 2011, που να περιλαμβάνει τις παρακάτω πέντε ενότητες :

– Συνοπτική αποτύπωση της σημερινής παρουσίας του Δήμου στην Wikipedia στα ελληνικά και στις άλλες γλώσσες της Wikipedia στις οποίες θα συνταχθούν ή θα εμπλουτιστούν τα απαραίτητα άρθρα. Καταγραφή των υπαρχόντων άρθρων που περιέχουν πληροφορίες για τον Δήμο και συναφή θέματα.

– Συνοπτική περιγραφή των άρθρων που οι ενδιαφερόμενοι θα συντάξουν ή θα βελτιώσουν.

– Συνοπτική περιγραφή του τρόπου που θα κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία για την συμμετοχή της στον εμπλουτισμό της Wikipedia, με αναφορά στους φορείς ή τα πρόσωπα στα οποία θα απευθυνθούν.

– Συνοπτικά περιεχόμενα οδηγού σύνταξης και εμπλουτισμού άρθρων που αφορούν ένα δήμο. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αυτή την δράση σε άλλους δήμους.

– Συνοπτικά βιογραφικά της ομάδας και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης